26/7

આજે 26 જુલાઈ છે, ગયા વરસે આજ દિવસે મુંબઈમાં વરસાદે કાળો કેર વર્તાવ્યો હતો, આજ દિવસે ક્રેશાનો 4થો જન્મદિવસ છે, ગયા વરસે તો આ દિવસોમાં હું મારા પેટના ઓપરેશનથી રીકવર થઈ રહ્યો હતો, પુરા 2 મહીનાની રજા પછી ઓગસ્ટ ની 8 તારીખથી ફરી ઓફીસ ચાલૂ કર્યુ હતુ , અને હા બીજી પણ એક વાત …એ કે 2004 માં પણ આ જ દીવસે ખુબ જ વરસાદ પડ્યો હતો…માટે મારા ઘરવાળા કએ છે કે ક્રેશાના જન્મદિવસે ખુબ જ વરસાદ પડે ચે જોઈએ આ વખતે શુ થાય છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: