ખરાબ દિવસ

ગઈ કાલથી મારી ઓફીસમાં ગૂગલની દરેક સર્વીસ જેમાં લોગ ઈન કરવુ જરૂરી છે તે બધી બંધ કરી દિધી છે , જી-મેલ પણ , જેના લીધે મારો બ્લોગ પણ બંધ થઈ ગયો માટે હવે મારે અહિંયા જ મારો બ્લોગ ચાલુ કરવો પડ્યો.

Advertisements

One Response to “ખરાબ દિવસ”

  1. maxinemacias2389 Says:

    […] And me? Well, I donu2019t like to say too much due to the impending court case, but letu2019s just say that a certain BBC u2018personalityu2019 didnu2019t like something I wrote about him on this very site and proceeded to threaten me with legal action. This was all very worrying of course, but I decided to call Brightyu2019s bluff (incidentally, I wouldnu2019t be surprised if u2018Call Brightyu2019s Bluffu2019 is the name of his next BBC vehicle u2013 look out for the daytime quiz pilot in the coming months). I told him where to stick his threats. A few days later, a letter arrived from his legal representative requesting a meeting to resolve matters. Obviously shaken by the official nature of the document, I called and made the necessary arrangements.u00a0 […] Come on http://tropaadet.dk/maxinemacias2389081845

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: